- soudní znalec

pro obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí a znalec pro obor stavebnictví odvětví stavby obytné, stavby průmyslové, jmenovaný podle stanovení § 3 zákona č.36/1967 Sb. ze dne 6.dubna 1967 o znalcích a tlumočnících předsedou Krajského soudu v Ostravě dekretem Spr. 3353/07 ze dne 18.9.2007.

 

 

 

 


- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

člen ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ

absolvent VUT Brno, fakulta stavební, obor pozemní stavby (1998)

absolvent VUT Brno, Ústav soudního inženýrství, Technické znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky (2004)