Zpracovávám znalecké posudky, odhady cen nemovitostí, dle platných cenových předpisů MF ČR.

Dále zpracovávám tržní ocenění (cena obvyklá, obecná) dle metod nákladové, výnosové a porovnávací.

Oceňuji všechny druhy nemovitostí - rodinné domy, byty, rekreační  a turistické chaty a chalupy, provozní  haly,  pozemky,  atd.

Odhady cen nemovitostí a tržní ocenění nemovitostí, zpracovávám pro účely:

  • stanovení ceny obvyklé (tržní, obecné)
  • soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku
  • ocenění věcných břemen
  • ocenění pro realitní kanceláře
  • ocenění pro vypořádání společného jmění manželů
  • ocenění pro vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • ocenění nemovitosti pro výkon exekuce

Služby poskytuji s upřednostněním lokality Zlínského regionu.